Beweging AKAD

Home

 
Welkom op de website van Beweging AKAD!
 

Beweging AKAD, de afkorting A.K.A.D. staat voor 'Anders Kijken Anders Denken', heeft als doel om wetenschap, politiek, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappij ervan te doordringen dat er mensen zijn die structureel op een andere manier met informatie omgaan. Niet omdat ze dat willen, maar simpelweg omdat hun brein nu eenmaal zo in elkaar steekt!

'Andersdenkenden' in de maatschappij

Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is voor mensen met een dergelijk brein om mee te mogen(!) doen in een maatschappij met regels die totaal niet aansluiten bij onze manier van denken, leren en redeneren, en vaak juist eerder een belemmering dan een toegevoegde waarde zijn!
Zo is het bijvoorbeeld het reguliere onderwijs (top down) volstrekt tegengesteld aan onze manier van leren (bottom up), waardoor 'anders denkenden' vastlopen en (helaas) vaak voortijdig afhaken. Met alle gevolgen van dien voor zowel het talent dat daarmee verloren gaat als voor de eigenwaarde van de schoolverlater.
 
Maar ook op het werk zijn de nodige obstakels te overwinnen. 'Anders denkenden' verwerken informatie -mits op de juiste manier aangeboden- veel sneller. Ze nemen bovendien in het verwerken veel méér informatie mee, waardoor ze vaak tot andere conclusies komen, problemen al in een extreem vroeg stadium constateren, andere verbanden zien en andere, uiterst creatieve oplossingen bedenken. Maar, alhoewel je anders zou verwachten, collega's en management zijn daar meestal niet blij mee. Opmerkingen en oplossingen worden dan ook vaak afgedaan met: 'Je ziet onnodig beren op de weg', 'Daar heb je die betweter weer' of erger...

Enorm potentieel

Omdat wij op een totaal andere manier in de wereld staan en naar de wereld kijken, staan 'andersdenkenden' vaak gedwongen en onbegrepen aan de zijlijn. En dat terwijl 'andersdenkenden' juist door hun andere kijk een zéér waardevolle bijdrage kunnen leveren op zéér veel verschillende terreinen van samenleving, bedrijfsleven en wetenschap.

Beweging AKAD vindt dat onaanvaardbaar!


Sterker nog, 'anders denkenden'  vormen een enorm, en nog nauwelijks gebruikt arbeidspotentieel van talent, creativiteit, oplossend vermogen en 'quirky brainpower' dat er om schreeuwt ontgonnen te worden! Het potentieel ligt voor het grijpen, de maatschappij moet het potentieel echter wel eerst willen zien.

Crazy Ones

'Anders denkenden' zijn géén marginaal verschijnsel, maar overal in de maatschappij vertegenwoordigd. Vaak zijn het hoogbegaafden, beelddenkers of mensen met (een vorm van hoger functionerend) autisme, of karakteristieken die daar sterk op lijken. Maar even zo
vaak zijn het juist die mensen die door de maatschappij niet worden begrepen en worden afgedaan als 'the crazy ones'. Maar is dat terecht?

Wij vinden van niet!

In de tekst van de beroemde campagne van een succesvol computermerk wordt het uiterst treffend omschreven:

 
 

Hebben 'andersdenkenden' een afwijking of stoornis?

Het antwoord daarop is, in onze ogen, een héél duidelijk 'Nee!'. 'Andersdenkenden' zijn vaak buitengewoon intelligent, en zijn in het bezit van een uniek, uitermate flexibel stel hersenen dat bovendien ook nog eens op topsnelheid werkt; 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

In tegenstelling tot veel anderen zijn 'anderdenkenden' doorgaans geen specialisten maar generalisten. Door hun brede interesse -en doorgaans ook brede algemene ontwikkeling- kunnen ze op talloze terreinen uit de voeten.
Het enige wat er van de omgeving waarin de 'andersdenkende' moet gaan functioneren gevraagd wordt is om dit unieke talent vrij te laten in de manier waarop ze de dingen doen, en het vertrouwen te hebben dat het idee of de oplossing waarmee ze komen ook daadwerkelijk werkt.

Alleen op die manier kunnen we met z'n allen profiteren van de 'quirky brainpower' die 'andersdenkenden' ons te bieden hebben!

"Are you...?" "Yes I am!" 

Deze tekst in ons logo schetst onze droom voor de toekomst. De dag dat 'andersdenkenden' een volwaardige plek in de maatschappij hebben veroverd, is de dag dat ze op de vraag: "Are you..." met TROTS zullen kunnen antwoorden: "Yes, I am!"