Beweging AKAD

Doelstellingen

Beweging AKAD heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:
 
 1-Uitdagen van wetenschap, bedrijfsleven en publieke opinie om anders te kijken naar het brein, begrippen als ‘talent’, ‘intelligentie’, 'hoe we leren' en ‘innovatie’ en de bijzondere mensen die deze eigenschappen op een andere manier tentoonspreiden

 2-Het zichtbaar maken van 'andersdenkenden'   

 3-Actief uitdragen van de enorme toegevoegde waarde, talenten, ongekende mogelijkheden en inzetbaarheid van deze mensen

 4-Streven naar ontplooiing, zelfrealisatie/-maximalisatie, en zelfvertrouwen bij deze doelgroep

 5-Bijdrage leveren aan de emancipatie van deze doelgroep(en)

 6-Actief lobbyen bij bedrijfsleven om het individu volwaardig aan te laten sluiten bij het (innovatieve) bedrijfsleven

 7-Samenwerken met partners om inzet en opbrengst van specifieke talenten te maximaliseren

 8-Opzetten van kennisnet op gebied 'anders denkenden'

 9-Stimuleren en initiëren van onderzoek op het terrein van breinverschillen en  de verschillen in informatieverwerking, leervoorkeur en talenten die daarmee samenhangen

10-Uitdagen van innovatieve bedrijven om, samen met ons, te laten zien waartoe 'anders denkenden' in staat zijn indien ze het op hun eigen manier mogen doen.

                         

Door realiseren van bovenstaande doelstellingen willen we bewerkstelligen dat:

-De algemene kennis over het menselijk brein, haar werking, de onderlinge verschillen toeneemt en daarmee 'Anders Denkenden', Autisme, Hoogbegaafdheid en Beeldenkers in een ander daglicht geplaats worden,

-Het stigma rond Anders Denken, Autisme, Hoogbegaafdheid en Beelddenken verdwijnt,

-Onderwijs, werkgevers, instanties, en maatschappij als geheel ze de ruimte geven om het op hun eigen manier te doen,

-'Autist in Residence' bij bedrijven een eretitel wordt,

-Anders Denkenden, Autisten, HB-ers en Beelddenkers eindelijk mogen zijn wie ze zijn, zich niet meer hoeven te verbergen, zich niet meer hoeven te verontschuldigen, zich nergens meer voor hoeven te schamen, zich niet meer in allerlei bochten hoeven te wringen 'om zich aan te passen', niets meer hoeven uit te leggen, en ooit met trots kunnen zeggen: